Aire condicionat,caldera,descalcificadors Girona
Aire condicionat,caldera,descalcificadors Girona

ENERGIES RENOVABLES

La Biomassa

La biomassa consisteix a aprofitar com a combustible l'accedent de matèria forestal i tractar-lo i assecar-lo per a transformar-lo amb combustible, aquest combustible s'anomena comercialment pèl·let. El pèl·let té un poder calorífic inferior de entre 4,7 i 5,3 Kwh/Kilo. Per tenir com a referència 1 litre de gas-oil equivaldria a 2 kilos de pèl·let per tant vol dir que cal el doble de combustible en proporció al gasoil això és molt important alhora de decidir-se per aquest sistema ja que requereix més espai per emmagatzemar-lo. Utilitzar calderes o estufes de biomassa és una bona manera de cuidar el medi ambient i alhora estalviar, ja que la matèria primera és molt més econòmica que els combustibles habituals. Si fem una comparativa amb els combustibles fòssils podem observar que l'estalvi és considerable aconseguint així una ràpida recuperació dels diners invertits.

 

Geotèrmia

La geotèrmia consisteix a aprofitar la calor de la terra fent pous a una profunditat d'uns 100 metres per extreure la calor del subsòl i transportar-la cap a un aparell bomba de calor capaç de millorar el rendiment pel sol fet que a la terra sempre hi ha una temperatura més optima i estable que a l'exterior ambiental i així aconseguir una millora de rendiment. Cal dir que segons el tipus de terreny pot fer varia les necessitats de la instal·lació, ja que no és el mateix una terra d'argila (35W/m) que una terra de granit (63W/m) per tant cal fer un estudi previ per saber les necessitats reals segons la situació del projecte.

Aquest sistema té l'avantatge igual que l'aerotèrmia que un sol aparell pot escalfar acs, calefacció i refrigeració per a una casa.

 

Aerotèrmia

L'Aerotèrmia consisteix bàsicament en una bomba de calor aire-aigua capaç de generar aigua calenta per la calefacció i aigua freda per a la refrigeració a més a més d'aigua calenta sanitària (acs) tot en un sol aparell que pot ser compacte o partit en una unitat interior i una unitat exterior. Aquesta opció és una molt bona opció en climes que la temperatura exterior no baixen gaire per sota dels zero graus, degut que en temperatures baixes inferiors a 0ºc. ens baixa el rendiment d'aquest tipus d'instal.lacions i per tant hem de dimensionar-les convenientment.

Techniclima realitza el servei tècnic oficial de Mitsubishi Heavy Industries com a marca puntera en l'apartat de aerotèmia.

 

L'energia solar tèrmica

L'energia solar tèrmica consisteix en la transformació de radiació solar en calor mitjançant panells solars pels quals es fa passar un líquid caloportador cap a l'acumulador. Hi ha diferents tipus de panells solars, els més habituals són els captadors plans i captadors amb tub de buit, aquests últims són utilitzats per donar més rendiment en temperatures exteriors baixes i per no tenir tantes pèrdues per convecció i conducció. També existeixen captadors termodinàmics que funcionen com un evaporador dins un cicle de bomba de calor, per l'interior d'aquest hi circula gas refrigerant.

 

Energia Minieòlica

Podríem definir l'energia eòlica com la transformació del moviment del vent en energia mecànica i posteriorment segons el cas en energia elèctrica. L'energia minieòlica consisteix a aprofitar el vent per generar electricitat mitjançant el moviment de les aspes d'un aparell generador.  L'energia eòlica és neta, renovable, inesgotable i gratuïta, ja que el vent s'origina per la diferència de temperatures de la superfície terrestre.

El tipus de generadors eòlics domèstics més habituals solen ser horitzontals a rotor a barlovent (en direcció a la incidència del vent). Les aeroturbines d'eix horitzontal són més eficients que les d'eix vertical, estan més provades, són més econòmiques i hi ha molts productes on triar. No obstant això té dificultat per suportar les contínues orientacions i la seva eficiència es redueix operant en règim turbulent. Tots els aerogeneradors d'eix horitzontal tenen el seu eix de rotació principal a la part superior de la torre, que s'ha d'orientar cap al vent d'alguna manera. Els aerogeneradors petits s'orienten mitjançant un panell, mentre que els més grans utilitzen un sensor de direcció i s'orienten per servomotors.

Els principals inconvenients són que el vent és aleatori i dispers i a les comarques de Girona no hi sol haver gaires llocs amb una constància de vent i quan n'hi ha sol ser massa fort (tramuntana) i ens veiem obligats a parar l'aparell per seguretat.

 

Energia Fotovoltaica

El principal avantatge de l'energia solar és que es tracta d'una font d'energia inesgotable i gratuïta, es calcula que el sol tindrà una durada estimada de 5.000 milions d'anys. El sol genera la seva energia mitjançant reaccions nuclears de fusió que es formen dins el seu nucli. La llum solar tarda 8 minuts a arribar a la terra. La radiació solar no tota arriba a la terra.

El mòdul fotovoltaic és el que s'encarrega d'absorbir la radiació solar que arriba a la terra i convertir-la en energia elèctrica en corrent contínua. Hi ha principalment dos tipus de mòduls fotovoltaics; un seria a través de connexió a xarxa que és un mòdul que pot arribar als 300 wp (230-270 wp els més usuals) i l'altra es tracta d'instal.lacions aïllades que les potències més habituals es mouen entre 80 i 180 wp/mòdul. No tots els mòduls són aptes per instal.lacions aïllades excepte en cas d'utilitzar un maximitzador (MPPT). Els mòduls per aïllada tenen unes tensions òptimes de 12 i 24v. Les cèl.lules fotovoltaiques de primera generació són les de silici semiconductor, les de segona generació, són de compost semi conductors com monocristal.lines i policristal.lines, i els de tercera generació són de nous conceptes emergents com selecció espectral, nanocèl.lules i orgàniques. El mòdul fotovoltaic és l'element més car de la instal.lació.

 

 

 

 

 

Servei Tècnic Oficial i Servei Tècnic Autoritzat, a la província de Girona de Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Daya, Immergas, Buderus, Chappée, Unigas, Technibel, Ecowater i Robosoft. 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Techniclima, servei oficial i autoritzat a Girona

Llamar

E-mail